Leonid Sawin

Język i kultura stanowią fundament wszelkiego społeczeństwa, jego emanację, narzędzie komunikacji, a także nośnik tradycji i wiedzy. Kultura jest podstawowym fundamentem społeczeństwa [1], ale to właśnie język wyróżnia ludzi spośród zwierząt.

Dział: Analizy
Mateusz Piskorski Obecny kandydat na prezydenta i urzędująca głowa państwa Ukrainy Wiktor Juszczenko podczas odbywającego się na Krymie Kongresu Inteligencji Ukraińskiej zdecydowanie sprzeciwił się postulatom ustanowienia dwujęzyczności państwa ukraińskiego.
Dział: Analizy