Marco Spada

Cyberprzestrzeń jest zazwyczaj kojarzona z nienamacalnym zjawiskiem. W rzeczywistości sieć funkcjonuje dzięki konkretnej infrastrukturze fizycznej, która oplata naszą planetę. Cybergeografia pozwala na obserwację złożonego systemu, jakim jest cyberprzestrzeń, w całej jego okazałości.

Dział: Analizy

internet  Tomasz Niedziółka

W lipcu 2012 roku Parlament Europejski odrzucił koncepcję regulacji Internetu, zaproponowaną zapisami umowy ACTA. Demonstranci protestujący przeciwko jej przyjęciu mogli mówić o sukcesie. Nie mniej dyskusja na temat możliwości regulacji cyberprzestrzeni w Unii trwa nadal.

Dział: Analizy

chindrag


geopolityka  Rafał Ciastoń

Na temat rosnącej roli Chin we współczesnym świecie pisze się dużo i często. Publikacja „Białej Księgi” obronności Państwa Środka dostarcza jednak dość rzadkiej okazji ku temu, by ujrzeć świat oczami Pekinu. W bieżącym roku ukazała się kolejna, siódma już edycja tego dokumentu.

Dział: Analizy

  sunriceRafał Ciastoń

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja geopolityczna na Dalekim Wschodzie ulega może nie gwałtownym, ale jednak dość istotnym przeobrażeniom. Z jednej strony mamy do czynienia z wyjątkowo agresywną postawą Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, z drugiej zaś z coraz bardziej uwidaczniającym się rozwojem chińskich zdolności militarnych.

Dział: Komentarze

internet  Marcin Terlikowski

Rewolucja teleinformatyczna przyniosła głębokie konsekwencje dla wszystkich sfer życia. Umożliwiła powstanie całkowicie nowych form biznesu, zmieniła warunki działalności wielu tradycyjnych branż gospodarki, wpłynęła na sposoby nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich i spędzania wolnego czasu, a także wyznaczyła niektóre kierunki rozwoju kultury masowej. Przekształciła także środowisko bezpieczeństwa państw, generując nowego rodzaju zagrożenia, związane przede wszystkim z uzależnieniem społeczeństw od wielu różnych systemów teleinformatycznych. Zagrożenia te są wciąż słabo rozpoznane i przeanalizowane, a jednocześnie podlegają ciągłej ewolucji.

 

Dział: Analizy