space_sunalt

Wojciech Szlawski

Badanie i eksploracja przestrzeni kosmicznej są bez wątpienia wielkimi zdobyczami ludzkości ostatniego półwiecza. Niemniej jednak, jak każda inna dziedzina aktywności ludzkiej, mogą mieć także swoje negatywne strony. Ostatnie wydarzenia w przestrzeni kosmicznej skłaniają ku temu, by się przyjrzeć jak prawo międzynarodowe reguluje kwestie odpowiedzialności międzynarodowej państw za działalność w przestrzeni kosmicznej. astropolityka

Dział: Analizy

alt Radosław Fellner

Czym jest astropolityka? Jej początki sięgają starożytności. Od 1919 r. stała się domeną państw i organizacji międzynarodowych. Ten, kto uzyska przewagę w technologii i wdrażaniu jej, ten dysponuje niemal nieograniczonym wpływem na losy świata. Obecnie praktyczne wykorzystanie astropolityki odbywa się w dziedzinie technologii nawigacji satelitarnej.

Dział: Analizy
czwartek, 02 grudzień 2010 09:21

Radosław Fellner: Oblicza podboju kosmosu

alt Radosław Fellner

 

 

Rozpoczęła się era dynamicznej rywalizacji o supremację w przestrzeni kosmicznej. Europa skupia się na pozytywnych aspektach wykorzystania przestrzeni (badania klimatu), co nie przeszkadza w realizowaniu koncepcji wydobycia surowców przez USA i Rosję. geopolityka

Dział: Analizy

alt Jacek Jędrysiak

Po 1991 roku dał się zauważyć dynamiczny rozwój doktryny potęgi w kosmosie. Badacze strategii bardzo szybko wyciągnęli wnioski z działań w Zatoce Perskiej, gdzie udział komponentu kosmicznego w ostatecznym zwycięstwie był znaczny. Prognozując wzrost znaczenia tego elementu w światowej strategii zaczęto szukać bardziej kompleksowych teorii w tej dziedzinie. geopolityka

 
Dział: Analizy