circassian_map_small  Władisław Guliewicz

Problem czerkieski pozostaje nadal jednym z najbardziej aktualnych tematów polityki pomocowej Stanów Zjednoczonych. Liczna grupa ośrodków badawczych pracuje obecnie nad tematem „ludobójstwa narodu czerkieskiego”, jako mitu założycielskiego, w celu utworzenia podstaw dla budowy niepodległej Czerkiesji. Sukcesywna realizacja tego projektu może znacząco zmienić układ geopolityczny na Kaukazie.

Dział: Komentarze
poniedziałek, 14 grudzień 2009 06:26

Piotr Kuspys: Mołdawia na strategicznych rozstajach

alt Piotr Kuspys
Dezintegracja Związku Radzieckiego na początku lat dziewięćdziesiątych, w wyniku której wyłoniło się kilkanaście suwerennych państw, nie dla wszystkich oznaczała całkowite uwolnienie się spod wpływów Kremla. Niektórym państwom to się udało (kraje bałtyckie), innym zaś zabrakło woli politycznej lub sprzyjających warunków międzynarodowych.
Dział: Analizy