lagardeatdavos  prof. Michel Chossudovsky

Nienazwanym celem interwencjonizmu Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest destabilizacja suwerennych rządów i dosłownie rozbicie narodowych gospodarek. Osiąga się to za pomocą manipulacji kluczowymi instrumentami polityki makroekonomicznej, ale też wprost fałszując rynek finansowy, w tym rynek wymiany walutowej. To właśnie w najbliższej przyszłości czeka Ukrainę...

Dział: Analizy

runnerdr Gracjan Cimek

Praktyka przekonuje, że ujęcie geoekonomiczne i geopolityczne w badaniu przestrzeni międzynarodowej dotyczy dwóch stron tego samego medalu, którym jest rywalizacja państw o uzyskanie pozycji w ładzie międzynarodowym. Kolejnym potwierdzeniem takiej zależności jest walka o zachowanie światowej hegemonii USA poprzez kontrolę nad globalną przestrzenią geoekonomiczną. 

Dział: Komentarze
poniedziałek, 25 lipiec 2011 08:37

Gracjan Cimek: Czas walutowych wojen

kasa2geopolityka  dr Gracjan Cimek

Nad światem krąży widmo, widmo wojny walutowej. Narasta ona wraz z pogłębianiem sprzeczności w kapitalistycznym systemie-świecie. Zjawisko wielobiegunowości walutowej pomału staje się istotnym elementem kształtowania nowej architektury międzynarodowej.

Dział: Analizy