ssnp  dr Jarosław Tomasiewicz

Samuel Huntington narzucił światu optykę nakazującą postrzegać konflikty przez pryzmat "zderzenia cywilizacji". W rzeczywistości jest to uproszczenie, które uniemożliwia nam zrozumienie choćby zawiłości konfliktu bliskowschodniego, gdzie linie podziału biegną nieraz w poprzek wspólnot wyznaniowych.

Dział: Analizy