alt   Grzegorz Rossa

Długość czasu trwania złożonych formacji geopolitycznych w zlewniach Eurazji i Morza Śródziemnego.

Z historii wiemy o łączeniu się państw małych w większe i rozpadach państw większych na mniejsze. Przedmiotem badania jest stwierdzenie, czy ten proces jest opisywalny. Czy przebiega chaotycznie, czy jest zdeterminowany jakimś czynnikiem (czynnikami). A jeżeli tak, to czy podlega jakimś regułom. Czy te reguły można wyrazić. Wreszcie, czy te reguły pozwalają na prognozowanie.

Dział: metodologia