Dariusz Brążkiewicz

alt  dr Dariusz Brążkiewicz

Konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Gruzją w sierpniu 2008 roku sprowokował do nowego spojrzenia na sytuację polityczną w rejonie Kaukazu, jak również na współczesną myśl wojskową związaną z konfliktami lokalnymi, w których jedną ze stron jest mocarstwo międzynarodowe.

geopolityka