Piotr Przywojski

road_riverPiotr Przywojski

W rumuńskiej percepcji bezpieczeństwa, podstawowymi zagrożeniami dla tego państwa  są przede wszystkim: międzynarodowy terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia (BMR), konflikty regionalne i przestępczość zorganizowana. Zagrożenie terroryzmem stanowi szczególny punkt uwagi, co może mieć związek z tym, iż Rumunia bardzo mocno zaangażowała się po stronie USA w ich walce z Al-Kaidą...