Grzegorz Tokarz

nucl_plant08  dr Grzegorz Tokarz

Kwestie związane z energetyką jądrową wzbudzają wiele kontrowersji. Obawa przed niepożądanymi skutkami działania elektrowni atomowych (np. awarią skutkującą skażeniem środowiska), wzbudza ogromne niepokoje wśród społeczeństwa na całym świecie. Jednocześnie problem wykorzystania energii atomowej dla celów cywilnych bywa mitologizowany, często różnego rodzaju organizacje, a nawet rządy krytycznie podchodzą do rozwoju tego sektora, co wynika często z niewiedzy. Pamiętać również należy, że na rozwój energii atomowej w poszczególnych państwach czy regionach, mogą wpływać czynniki geopolityczne, mniej dostrzegane przez ogół.

crowd  dr Grzegorz Tokarz

Kwestie metodologiczne, związane z geopolityką, podejmowane w pierwszej połowie XX w., po II wojnie światowej nie były zbyt często badane przez naukowców. Swoistego rodzaju odrodzenie geopolityki możemy dostrzec w końcu XX i na początku XXI w. Zaczyna się doceniać znaczenie geografii dla współczesnej polityki, zarówno o charakterze regionalnym, jak i globalnym. Nie zmienia to faktu, iż problemy związane z dziedziną, którą określamy jako geopolitykę, wymagają nie tylko przypomnienia, ale może nawet i poważnego przeformułowania.