Waldemar Czachur

  alt Waldemar Czachur   Niemcy są dla świata i przede wszystkim dla Europy, a więc i dla Polski, ważnym partnerem. Ciągłość, wielowektorowość i skuteczna koordynacja polityki zagranicznej z polityką gospodarczą, kulturową czy też polityką pomocy rozwojowej uczyniły z Niemiec liczącego się w świecie i Europie gracza.